torek, 30. november 2010

Adventni venček

FuTuriStičeN
VesoLjsKi
ZabaVen
SpoNtan
KovINski
POskooČen
sNežeN
KEpAst
SREbrn
PoSebeN
DRugaČen
MOJ

Kakšen pa se zdi vam?
:)


5 komentarjev: